BÀI VIẾT MỚI

Goi tin HTTPvideo

HTTP Protocol – Tìm hiểu gói tin HTTP?

Tiếp tục trong loạt bài viết về giao thức HTTP( HTTP protocol) , hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về gói tin HTTP ? Gói tin HTTP là gì ? https://youtu.be/Pl5fhkZgk7M Trước hết...

Setting môi trường lập trình Python và OpenCV

OSX Step 1: Cài đặt xcode Bạn cần có tài khoản Apple & cài đặt XCode từ apple store. Tiếp theo ,chấp nhận license bằng command : $ sudo xcodebuild -license Tiếp theo install Apple Command Line Tools...

Cập nhật angular 4 lên angular 6

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật (upgrade) angular 4 lên angular 6 .Bài viết này mình đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của mình. Yêu...

Tham số dạng *args và **kwargs trong Python

*args và **kwargs dùng để làm gì? Khi khai báo 1 hàm, sử dụng *args và **kwargs cho phép bạn truyền vào bao nhiêu tham số cũng được mà không cần biết...

[PyTips]: Sắp xếp Python dict bằng value

# How to sort a Python dict by value # (== get a representation sorted by value) >>> xs = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1} >>> sorted(xs.items(), key=lambda x: x) # Or: >>>...

TypeScript và C#: LINQ

Aggregate // C# var leftToRight = users.Aggregate(initialValue, (a, u) => /* ... */); // TypeScript const leftToRight = users.reduce((a, u) => /* ... */, initialValue); const rightToLeft = users.reduceRight((a, u) => /* ... */, initialValue); All // C# var...

Hướng dẫn compile PostgreSQL extension bằng visual studio

Hướng dẫn cách biên dịch 1 PostgreSQL extension bằng Visual Studio 2017 , OS là Windows 10 (64 bit). Để lấy ví dụ minh họa cho phần này thì mình sử dụng extension plpgsql_check...

Cách tạo file .lib từ file .dll

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file .lib từ file .dll bằng công cụ của visual studio. Mở Visual Studio Command Prompt , thực thi command bên dưới...

Hiểu về JavaScript

Giá trị & Kiểu Các kiểu có sẵn là: string number boolean null and undefined object symbol (new to ES6) JavaScript có một biểu thức typeof có thể kiểm tra giá trị và...

Sự khác nhau Interface vs Abstract class

Bỏ qua tất cả những phần về lý thuyết của việc tạo một abstract class và interface. Bạn không cần quan tâm nhiều đến việc abstract có thể khai báo những...