Cài đặt package dùng npm,composer,pip trên windows có sử dụng proxy

0
149
NPM
NPM
NPM

Đối với những bạn lập trình thì chắc chắn sẽ có lúc phải cài đặt các pakacge / thư viện từ các nguồn trên internet thông qua các command như npm, pip , composer….Sẽ không có nhiều vấn đề nếu môi trường mạng không bị giới hạn.Tuy nhiên trong trường hợp bị giới hạn truy cập thông qua proxy ( do chính sách bản mật của công ty ) thì các bạn có thể sẽ không cài đặt được như bình thường.

Vì mình đã từng gặp trường hợp này nên muốn chia sẻ với các bạn , nếu áp dụng được thì đã hỗ trợ phần nào công việc cho các bạn.Nếu không được thì xem như là mình viết bài để lưu lại thông tin sau này đọc lại cũng không sao :-).

Setting certificate file :

git config --global http.sslCAInfo C:/certificate-file.cer

Thay thế C:/certificate-file.cer bằng đường dẫn đúng của bạn. Setting ssl verify ( trị là true hoặc false) :

git config --global http.sslVerify true

Để xem cấu hình (setting) của git :

git config --global --list


Cách 1 : chỉnh sửa bằng command line

Step 1 : setting certificate cho npm.

npm config set ca "path-to-my-cert.pem"
npm config set cafile "path-to-my-cert.pem"

Trong đó path-to-my-cert.pem là đường dẫn của file .cer ( file certificate ).

Step 2 : setting proxy

npm config set proxy http://proxy.codedao.io:8080
npm config set https-proxy https://proxy.codedao.io:8080

Trong đó : http://proxy.codedao.io:8080 là proxy mà mạng người dùng đang sử dụng.

Cách 2 : edit trực tiếp file npm config  ,Thực hiện lệnh :

npm config edit

Sau đó edit lại nội dung trong file cho đúng các setting cert và proxy. Check lại thành quả :

npm install -g typescript


composer --global config cafile "C:/certificate-file.cer"

Thay thế C:/certificate-file.cer bằng đường dẫn đúng của bạn.

pip --proxy http://proxy.codedao.io:8080 --cert C:/certificate-file.cer install virtualenv


Có gì cần bổ sung thì các bạn hãy comment nhé.

Cả đời code dạo 🙂

0

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên