Cách tạo file .lib từ file .dll

0
84

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file .lib từ file .dll bằng công cụ của visual studio.

Mở Visual Studio Command Prompt , thực thi command bên dưới :

dumpbin /exports C:\yourpath\yourlib.dll

Kết quả sẽ đại khái như bên dưới :

ordinal hint RVA      name

1    0 00017770 jcopy_block_row
2    1 00017710 jcopy_sample_rows
3    2 000176C0 jdiv_round_up
4    3 000156D0 jinit_1pass_quantizer
5    4 00016D90 jinit_2pass_quantizer
6    5 00005750 jinit_c_coef_controller
...etc

Sau đó copy toàn bộ các tên hàm (chỉ tên hàm) mà đã print sau khi chạy lệnh trên và paste vào file text. chẳng hạn như tạo file yourlib.def , để EXPORTS vào đầu của file , phía dưới là tên các hàm số đã copy ở trên:

EXPORTS
jcopy_block_row
jcopy_sample_rows
jdiv_round_up
jinit_1pass_quantizer
jinit_2pass_quantizer
jinit_c_coef_controller

……..

Sau đó thực thi tiếp lệnh sau để tạo file .lib :

lib /def:C:\mypath\mylib.def /OUT:C:\mypath\mylib.lib

Theo http://adrianhenke.wordpress.com/2008/12/05/create-lib-file-from-dll

0

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên