Wednesday, January 22, 2020
Trang chủ LẬP TRÌNH

LẬP TRÌNH

On each category you can set a Category template style, a Top post style (grids) and a module type for article listing. Also each top post style (grids) have 5 different look style. You can mix them to create a beautiful and unique category page.

Tích hợp mã CSS vào trang web – Import

0
Giới thiệu Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về 3 cách thức tích hợp mã nguồn CSS vào trang HTML – Inline stye, internal style và external style. Tuy nhiên,...

Tích hợp mã CSS vào trang web

0
Giới thiệu Xin chào các bạn, trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp và các phương pháp để tích hợp (còn gọi là nhúng) mã CSS vào tài...

Các khái niệm cơ bản của CSS

0
Giới thiệu Xin chào các bạn, trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các khái niệm cũng như thuật ngữ quan trọng cần nắm rõ của CSS. Thuật ngữ Với “Cascading...
Goi tin HTTP

HTTP Protocol – Tìm hiểu gói tin HTTP?

0
Tiếp tục trong loạt bài viết về giao thức HTTP( HTTP protocol) , hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về gói tin HTTP ? Gói tin HTTP là gì ? https://youtu.be/Pl5fhkZgk7M Trước hết...

Setting môi trường lập trình Python và OpenCV

0
OSX Step 1: Cài đặt xcode Bạn cần có tài khoản Apple & cài đặt XCode từ apple store. Tiếp theo ,chấp nhận license bằng command : $ sudo xcodebuild -license Tiếp theo install Apple Command Line Tools...

Tham số dạng *args và **kwargs trong Python

0
*args và **kwargs dùng để làm gì? Khi khai báo 1 hàm, sử dụng *args và **kwargs cho phép bạn truyền vào bao nhiêu tham số cũng được mà không cần biết...

[PyTips]: Sắp xếp Python dict bằng value

0
# How to sort a Python dict by value # (== get a representation sorted by value) >>> xs = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1} >>> sorted(xs.items(), key=lambda x: x) # Or: >>>...

Hiểu về JavaScript

Giá trị & Kiểu Các kiểu có sẵn là: string number boolean null and undefined object symbol (new to ES6) JavaScript có một biểu thức typeof có thể kiểm tra giá trị và...

Sự khác nhau Interface vs Abstract class

0
Bỏ qua tất cả những phần về lý thuyết của việc tạo một abstract class và interface. Bạn không cần quan tâm nhiều đến việc abstract có thể khai báo những...

LATEST NEWS

MUST READ