HTTP Protocol – Tìm hiểu gói tin HTTP?

0
59

Tiếp tục trong loạt bài viết về giao thức HTTP( HTTP protocol) , hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về gói tin HTTP ?

Gói tin HTTP là gì ?

Trước hết chúng ta thống nhất các từ ngữ sau :

@Client là các trình duyệt như chrome , ie hoặc chương
trình như telnet.. nói chung là có thể gửi http message.

@Server là máy chủ phục vụ web để đáp trả các yêu cầu của client.

Client sẽ gửi thông tin cho server , nhưng thông tin gửi cho server gồm những gì ?
Ví dụ như client gửi nội dung “Hello server” , do server của chúng ta không phải
con người nên làm sao để hiểu được nhỉ ?
Để client và server có thể hiểu nhau thì phải làm thế nào?
Dĩ nhiên là cả client và server phải thống nhất với nhau (rule),
Giao thức http định nghĩa qui tắc giao tiếp đó rất chặt chẽ ,
giả sử client gửi 1 bức thư cho server , bức thư đó gọi là Http Message
Một bức thư là 1 http message tuân thủ các qui định , cấu trúc mà http
đặt ra.
Bức thư gửi lên gọi là request , server sau khi nhận message từ client
thì sẽ trả lời lại cho client gọi là http response.
Chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của 1 request gửi lên server và cấu trúc
response mà server trả về.Chúng ta sẽ phân tích các thành phần của của
gói tin http xem có những gì. Hẹn gặp các bạn vào bài sau.

 

0

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên