Javascript prototype theo phong cách NT

JAVASCRIPT PROTOTYPE LÀ GÌ? Prototype là hệ thống phân chia quyền lực của giang hồ ! Sở dĩ ta nói như vậy là vì Khi hỏi object 1 property nào đó, nếu bản...

Docker căn bản – phần 1 : giới thiệu và cài đặt

Công nghệ phát triển, hàng loạt các ứng dụng được tạo ra, nhiều ngôn ngữ lập trình mới hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể nào đó. Những ngôn...

Cài đặt package dùng npm,composer,pip trên windows có sử dụng proxy

Đối với những bạn lập trình thì chắc chắn sẽ có lúc phải cài đặt các pakacge / thư viện từ các nguồn trên internet thông qua các command như npm,...